BÀ CỐ VÁN TÒA BẠCH ỐC CONWAY NÓI TT TRUMP TỐ CÁO TT OBAMA NGHE LÉN ĐIỆN THOẠI "KHÔNG CÓ BẰNG CHỨNG".
Monday, March 13, 2017
Mục Bài Viết: ,