ĐẠI SỨ BẮC HÀN KANG CHOL BỊ TRỤC XUẤT KHỎI MALAYSIA VÌ NÓI XÚC PHẠM LIÊN QUAN VỤ ÁM SÁT KIM JONG-NAM Ở PHI TRƯỜNG KUALA LUMPUR
Saturday, March 04, 2017
Mục Bài Viết: , ,