SAU KHI MIỆT THỊ NHÀ LÃNH ĐẠO NHÂN QUYỀN JOHN LEWIS TRÊN TWITTER, DONALD TRUMP HỦY BỎ CHUYẾN THĂM BẢO TÀNG SMITHSONIAN NHÂN NGÀY TƯỞNG NIỆM MỤC SƯ MARTIN LUTHER KING
Sunday, January 15, 2017
Chủ đề có liên quan: ,