ESTEBAN SANTIAGO 26 TUỔI CỰU QUÂN NHÂN TỪ IRAQ VỀ ĐÃ BỊ BẮT VÌ NỔ SÚNG GIẾT 5 NGƯỜI, BẮN TRỌNG THƯƠNG 8 NGƯỜI TẠI PHI TRƯỜNG FORT LAUDERDALE Ở HOLLYWOOD
Friday, January 06, 2017
Mục Bài Viết: , ,