CỰU TƯỚNG MICHAEL FLYNN CỐ VẤN AN NINH QUỐC GIA ĐƯỢC DONALD TRUMP BỔ NHIỆM ĐÃ LIÊN LẠC RIÊNG VỚI ĐẠI SỨ NGA KHI TT OBAMA RA LỆNH TRỪNG PHẠT NGA
Friday, January 13, 2017
Chủ đề có liên quan: , , ,