NHÂN VIÊN AN NINH ĐƯA DONALD TRUMP RỜI SÂN KHẤU KHI MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG TẤN CÔNG CHỬI TRUMP "TÊN NÓI LÁO"
Saturday, November 05, 2016
Mục Bài Viết: , ,