HÔM NAY TỔNG THỐNG CHỬI THỀ DUTERTE ĐI TRUNG QUỐC TUYÊN BỐ BỎ MỸ, BẮT ĐẦU TẬP TRẬN CHUNG VỚI TÀU CỘNG VÀ NGA
Monday, October 17, 2016
Mục Bài Viết: ,