BÃO MATTHEW TẤN CÔNG FLORIDA, 4 NGƯỜI CHẾT, HƠN 2 TRIỆU NGƯỜI DI TẢN SAU KHI GIẾT CHẾT 819 NGƯỜI Ở HAITI
Friday, October 07, 2016
Mục Bài Viết: ,