Hoa Kỳ vừa mở rộng thêm các vị trí Phòng thủ tên lửa mới tại Romania
Thursday, May 12, 2016
Chủ đề có liên quan: ,