VỤ CÁ BIỂN CHẾT HẰNG LOẠT TRÊN DIỆN RỘNG: ĐẢNG CSVN CÂM LẶNG, NHÀ NƯỚC CSVN NÓI DỐI, DÂN PHẨN NỘ VÀ CHỜ CHẾT!
Thursday, April 28, 2016
Chủ đề có liên quan: ,