HOA KỲ BẮT ĐẦU SỬ DỤNG TRỰC THĂNG HẠNG NẶNG SIKORSKY CH-53K ĐỂ VẬN TẢI VÀ CHUYỂN QUÂN
Saturday, April 30, 2016
Chủ đề có liên quan: ,