TỔNG BIỂU TÌNH CHỦ NHẬT 12/3/2017 TẠI SAIGON THÀNH CÔNG LỚN. CÔNG AN BỎ CHẠY. CSVN BẤT LỰC

Sponsored

Trung Quốc tăng cường sức mạnh Quân đội tại các khu vực biên giới giáp với Ấn Độ
Wednesday, December 07, 2016:
Mục Bài Viết: ,